Spelschema 2021

Ansvariga tävlingsledare för respektive tävlingsomgång kontrollerar att banan är ledig och bokar starttider.
Starttider normalt från kl. 13 (ev. avvikelser, se ovan). Samling 1 timme innan.

Tävlingsansvariga som vet att de inte kan delta vid tilldelad tävling skall själva ombesörja med byte till annat tävlingstillfälle.