Spelschema 2023

.
Riktlinjer vid bokning av spelplats:
  1. Tävlingsledare som själv inte kan delta på tilldelad speldag ombesörjer själv ersättare till tilldelad dag, alt. byter speldag med annan Gentleman. Byte/ersättare meddelas styrelse och webmaster för korrigering på hemsida
  2. Ansvariga tävlingsledare för respektive spelomgång kontrollerar att banan är ledig och bokar starttider
  3. Starttider från kl. 13:00, ev. avvikelse från detta meddelas styrelsen och webmaster för korrigering på hemsida
  4. Greenfeeavgift ska förhandlas med respektive klubb/spelplats, rekommenderat riktpris för greenfeeavgift är 350-400 kr/deltagare. Samma greenfee ska gälla samtliga deltagare oavsett klubbtillhörighet
  5. Om någon spelplats är upptagen på avsedd dag enligt spelschema ovan finns följande alternativa banor att boka:
a. Perstorp GK
b. St.Arild GK
c. Ljungbyhed GK
d. Woodlands GK