Spelschema för GT

Se meny Spelschema
Spelschema för både GT 2016/2017 (pågående tour) och GT 20177/2018 återfinns under menyn Spelschema.
GT 2016/2017 hittar du i den tidigare undermenyn (nu andra undermeny) för 2016-2017, och för kommande tour GT 2017/2018 via den nya översta undermenyn.

God Jul och Gott Nytt År
Väl mött i den andra halvan av GT 2016-17 och kommande GT 2017-2018

Bob Erikson