--

Adressändringar mm

Inklusive nya medlemmar
Linjalen Ekenberg har skaffat sig e-post! Kors i taket. Även Monty Öberg har en ny e-postadress. Och Sam Snead Dahlin flyttar till ny adress 15/2.

Dessa uppgifter, plus de om våra fyra nya medlemmar, är nu inlagda på "Medlemssidor/ Medlemmar" m fl ställen på hemsidan.

Med vänlig hälsning
Bob Erikson