Den andra deltäv-lingen 2016-17 avgjord

Läs mer på med-lemssidorna
Gentlemen,
Gentlemannen Monty Öberg rapporterade enligt följande från deltävling nr 2 i GT 2016-17;

Ett stort tack till Jimenez Jönsson och Padraigh Bergh för sponsrade greenfeebiljetter! Och likaledes, ett stort tack till EEAB och P-G Johansson för ett fint prisbord.
Tävlingen spelades i härligt väder. Banan var fantastiskt fin, och som sig bör med snabba och svårputtade greener. Det blev en "20-talsrunda": Armour Ahlm vann på 29p före Vijay Hansson på 28p och Sandy Persson på 25p.

Nästa gång träffas vi, efter ett lite längre uppehåll, på Vasatorp GK den 31 augusti.
Väl mött då!

Bob Erikson