Uppdateringar på hemsidan sep 2013

Protokoll från årsmöte Ringenäs 2013
Hemsidan har uppdaterats med protokoll från det extra årsmötet 2013-04-05 i Rävatofta, samt det ordinarie årsmötet 2013-06-07 i Ringenäs, se Medlemssidor.

Hälsar
Bob