Noteringar Årsmöte 2010

Se Medlemssidorna
Noteringarna från årsmötet finns upplagda under Medlemssidor/Årsmöten.
Gå in och kolla!!