Bilder Ekerum

Bilder från Ekerum
Gå in på medlemssidrona och välj "Från Touren/Ekerum 2009" så hittar du några mobiltelefonbilder från årsstämman.
Du kan även klicka på direktlänken Bilder från Ekerum (fungererar om du tidigare loggat in på medlemssidorna).