Kallelse GT Extra årsmöte 23-05-24 Bjäre GK

Extra Årsmöte
Efter vår vän och Gentleman Jimmy´s hastiga bortgång står vi inför det faktum att Jimmy´s post som kassör i föreningen måste ersättas.
Du kallas härmed till ett extrainsatt årsmöte i samband med deltävlingen på Bjäre GK den 24/5, kl 11:15, se bifogad "Kallelse".