Extra styrelsemöte den 14 sep 2009

Beslut tagna än en gång
Gentlemen,
Vid ett extra styrelsemöte på måndagen den 14 september kl. 09:00 beslutades att i stället för att varje medlem betalar 100 kr till HIO fonden, betalar han 50 kr till HIO fonden och 50 kr till prisbordet för den nyinstiftade tävlingen "Vår-Pelle".

Med vänlig hälsning
"Tiger" Larsson och "Sam Snead" Dahlin