Uppdaterad medlemslista

Ändrade e-postadresser
Ladda ner den uppdaterade medlemslistan för 2009 på Medlemssidor/Medlemmar (allra sist).

Nya e-postadresser gäller för Vijay Hansson och Sandy Persson. Nyblivna pensionärer? Undrar hur det i så fall kommer att påverka deras framtida hcp: Mer tid på banan (+) respektive allt tröttare kropp (-)?